Groen licht VDL Nedcar voor voorbereidingen, maar nog niet voor kap Sterrebos

De fabriek van VDL Nercar met rechtsboven in het Sterrebos en rechts daarvan het populierenbos.  Afbeelding: OpenStreetMap

VDL Nedcar mag van de voorzieningenrechter voorbereidingen treffen voor de kap van zo’n 750 bomen in het Sterrebos. Groen licht voor de daadwerkelijke kap is er niet. Uiterlijk 23 februari volgt hierover een uitspraak.

De voorzieningenrechter oordeelde dat qua voorbereidingen het belang van VDL Nedcar zwaarder weegt dan dat van de bezwaarmakers Groene Sporenwolf en Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (SEVON). De tegenstanders gaven vooraf zelf al aan hiermee te kunnen instemmen. Of er daadwerkelijk gekapt mag worden, zal komende maand duidelijk worden.

De datum van 23 februari is cruciaal. Bij een eventueel voor VDL positief oordeel van het hoogste rechtscollege, kunnen de bomen voor het einde van het kapvenster 1 maart worden gerooid. „Dat wordt dan wel een hele klus, een militaire operatie”, aldus VDL.

Aan het besluit van de voorzieningenrechter mogen overigens geen voorbarige conclusies worden verbonden. De onzekerheid blijft tot uiterlijk 23 februari. „Dat het recht moge zegevieren”, aldus Evert Masthoff, voorzitter van De Groene Sporenwolf. „Wij hebben alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden ligt.”

Compensatiebos

Blije gezichten aan de kant van de provincie (vergunningverlener voor de kap) en VDL Nedcar. „We kunnen beginnen met het verplaatsen van kamperfoelie en de bodembedekking naar het compensatiebos”, aldus een van de vele vertegenwoordigers van VDL. „Ook kunnen de te vellen bomen met ladders worden geïnspecteerd op eventuele bewoning door vleermuizen.”

Willem van der Leegte, president-directeur van VDL: „Ik heb vertrouwen in de rechtspraak, maar we moeten de definitieve uitspraak nog eerst afwachten.”

VDL mag – mits er al toestemming komt van de rechters – pas kappen als het bedrijf zekerheid geeft dat het ook in de toekomst auto’s kan blijven bouwen. Paul van Vuuren, lid van de hoofddirectie VDL: „We hebben meerdere potjes op het vuur.” Hij beloofde voor 1 maart met concreet nieuws hierover te komen.

Adviseurs

De inzet tijdens de zitting bij de meervoudige kamer (bodemrechters) was hoog. Economie versus ecologie, werkgelegenheid versus natuur, het mogelijke verlies van 4200 directe en zo’n 8000 indirecte banen versus de kap van 750 monumentale bomen.

Dat het ergens om gaat, bleek uit de enorme batterij juristen en adviseurs aan de kant van VDL Nedcar en de Provincie. De bezwaarmakers, voor wie het onomkeerbare verlies van een stukje oerbos en de beschermde dieren die daar leven belangrijker is dan het economisch belang van VDL Nedcar, konden daar slechts twee adviseurs tegenover stellen.

Statuut

De rechters waren op één punt zeer kritisch: regeert De Groene Sporenwolf niet over haar statutaire grenzen heen? Behoort het Sterrebos wel tot ‘de kern van Nieuwstadt’? Het bos staat immers op het grondgebied van Holtum. Bovendien zijn de statuten vaag als het gaat om ‘natuur’.

René Janssen van SEVON betwistte nog de door de provincie gehanteerde rekenmethode en effecten wat betreft stikstof. Ook hekelde hij de dubbele pet van de provincie: enerzijds als initiatiefnemer en controleur voor de Wet natuurbescherming, anderzijds in de rol van opkomen voor de werkgelegenheid en de financier van infrastructuur.

Verder kwamen nut en noodzaak aan de orde. VDL Nedcar schermt met minimaal één potentiële klant: Rivian. „Een impuls van jewelste”, noemde Willem van der Leegte dat, zonder een naam te noemen. „Als de productie voor BMW in oktober 2023 stopt en de bestaande fabriek in anderhalf jaar tijd moet worden omgebouwd, kunnen in de nieuwe hal alvast auto’s worden gemaakt. Net als tien jaar geleden willen wij de toekomst van VDL Nedcar veiligstellen.”

Het is nu aan het hoogste rechtscollege of de in het verleden door de provincie genomen besluiten stroken met de regels. Komt er geen uitspraak vóór 23 februari door de bodemrechters, dan neemt de voorzieningenrechter een beslissing over de bomenkap. Krijgen de bezwaarmakers gelijk, dan vervalt de kap en moeten de voorbereidende werkzaamheden ongedaan worden gemaakt.

Door Frans Dreissen

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu