Onderzoek: Kerkgangers missen na nóg een jaar corona vooral het fysieke samenzijn

Afbeelding: Website Bisdom Roermond

Na bijna twee jaar corona missen kerkgangers het fysieke samenkomen in de kerk het meeste. Dat blijkt uit een onderzoek van Actie Kerkbalans.

Bijna de helft van de ondervraagde gelovigen noemt het fysiek aanwezig zijn bij vieringen als grootste gemis. Een opvallend verschil met vorig jaar, toen het samen zingen het meest werd gemist.

Het afgelopen jaar volgde de meerderheid van de kerkgangers vieringen van hun parochie online. Twee derde vond dit prettig, maar toch blijkt er een duidelijke voorkeur voor fysiek samenkomen. Deze voorkeur is sterk toegenomen in vergelijking met 2020. Maar liefst 48 procent van de gelovigen noemt fysieke aanwezigheid als het grootste gemis in coronatijd, ten opzichte van 34 procent in 2020. Samen zingen, wat vorig jaar het meest werd gemist, wordt dit jaar door 39 procent van de kerkleden genoemd als belangrijkste gemis. Daarna volgt de ontmoetingen met medekerkleden (28 procent).

Duidelijk signaal

„De uitkomst van het onderzoek is een duidelijk signaal dat veel kerkgangers de contacten die ze hebben via hun kerk, missen”, aldus Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. „De kerk voorziet in een behoefte van kerkbetrokkenen om elkaar te zien, betrokken te zijn bij elkaar, samen het geloof te delen en de sacramenten te vieren. Juist het ‘samen kerk-zijn’ heeft grote waarde. In coronatijd is dit minder mogelijk. Nu de crisis langer duurt, gaan parochianen dan ook vooral het contact en de betrokkenheid bij elkaar meer missen.”

Door redactie

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & Nieuwsapp. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word abonnee
Heerlen

Gemeenteberichten