OLS-federatie zoekt opvolger voor vertrekkende president Ger Koopmans

Ger Koopmans neemt na het OLS in Meijel afscheid als president.  Afbeelding: Peter Schols/De Limburger

De Oud-Limburgse Schuttersfederatie is op zoek naar een opvolger voor Ger Koopmans, die na negen jaar stopt als president.

Koopmans, oud-gedeputeerde en afkomstig uit Velden, heeft te kennen gegeven dat het OLS van 2022 in Meijel voor hem het laatste wordt als president van de federatie. Ook vicepresident Hubert Brouns treedt terug. Beide topbestuurders hebben er dan negen jaar opzitten en vinden het tijd voor nieuw bloed.

Koopmans en Brouns zullen niet tegelijk opstappen, maar voor beide functies worden wel nog dit jaar opvolgers gezocht. Waarbij het de bedoeling is dat de een uit Nederlands-Limburg en de ander uit Belgisch-Limburg komt, dit om recht te doen aan het internationale karakter van de schuttersfederatie.

Voordracht

In eerste instantie is de zoekfocus gericht op een nieuwe president(e). Een hiertoe samengestelde selectiecommissie maakt een keus uit de kandidaten en legt deze voor aan het OLS-bestuur, die vervolgens een voordracht doet aan de algemene ledenvergadering.

De Oud-Limburgse Schuttersfederatie is een koepelfederatie voor de tien schuttersbonden in de beide provincies Limburg, waarbij circa 160 schutterijen en 10.000 schutters zijn aangesloten. De federatie behartigt de belangen van haar leden, is aanspreekpunt voor provinciaal en landelijk bestuur, organiseert cursussen en faciliteert het schutterswezen. Jaarlijkse hoogtepunten zijn het Kinjer OLS en het Oud-Limburgs Schuttersfeest, een zowel in België als Nederland nationaal erkend immaterieel cultureel erfgoed.

Lees ook: Waar blijven de jonge schutters? Klinkt ‘verbroedering’ niet sexy genoeg of zo?

Het profiel waaraan kandidaten moeten voldoen, staat op de websitevan de OLS-federatie. Reacties kunnen tot 31 maart worden gericht aan de selectiecommissie via luc.wolters@olsfederatie.com.

Door Marcel van Lier

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & Nieuwsapp. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word abonnee

Gemeenteberichten