Aangeboden door Gemeente Voerendaal

Kies de leden van gemeenteraad Voerendaal

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht.

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen onze gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Kiesraad.

Door gemeente Voerendaal

De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger

Gemeente Voerendaal

https://www.voerendaal.nl/

“Voerendaal, het beste bewaarde geheim van Limburg”. Voerendaal, een kleine, maar actieve gemeente met veel dynamiek waar bewoners trots op zijn. Een gemeente waar we zorg hebben voor elkaar en we welzijn en veiligheid voorop zetten.”