Minister komt voor de zomer met wet voor de aanpak van schoolverzuim

 © Getty Images

Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, is veel te hoog. Daarover zijn de Tweede Kamer en onderwijsminister Dennis Wiersma het roerend eens. De minister komt voor de zomer met een wetsvoorstel om het aantal thuiszitters terug te brengen.

Redactie

„Wetgeving is nodig om het verzuim terug te dringen”, benadrukte de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs in een debat met de Kamer over passend onderwijs. Al jarenlang wordt gepoogd het aantal thuiszitters terug te brengen naar nul, maar dat is tot nu toe bij lange na niet gelukt. Vorig schooljaar zaten 5500 kinderen niet op school zonder goede reden. Ruim 7000 kinderen hadden een vrijstelling. Dit kabinet wil het aantal onnodige thuiszitters terugbrengen naar nul.

Verscherpt

„Een trendbreuk is nodig en daarvoor is een verscherpte aanpak nodig”, zei Wiersma. Met de Kamer maakt hij zich grote zorgen over al die kinderen die niet naar school gaan, onder meer omdat er geen passend onderwijs voor ze is. Een derde van de thuiszitters zijn hoogbegaafde kinderen. Voor veel andere kinderen zijn er andere oorzaken waardoor ze op school niet meekunnen en afhaken.

Lees ook: Zeg spijbelaar, hoe gaat het met je?

De minister wil onder meer via zijn aangekondigde wet regelen dat alle soorten verzuim verplicht worden geregistreerd. Daarnaast moeten kinderen met een vrijstelling sneller op een school worden geplaatst die bij hen past. Meer details deelde hij tijdens het debat niet.

Verdeeld

De Kamer is verdeeld over alle ambities die Wiersma over het passend onderwijs heeft. Een groot aantal fracties vindt dat alles op alles gezet moet worden om het passend onderwijs te verbeteren, waarbij onder meer specifieke aandacht moet komen voor hoogbegaafde kinderen. CDA en JA21 hebben twijfels over de extra inspanningen. Het CDA vindt dat er goed onderwijs voor de hele klas moet komen en vindt dat er zo min mogelijk extra ondersteuning aan individuele kinderen gegeven moet worden. Dan blijft er ook geld en tijd voor leerkrachten over voor kinderen die echt extra hulp nodig hebben. JA21 vindt dat het kabinet pas op de plaats moet maken. De ambities zijn te hoog en niet reëel.

Gerelateerde berichten

Ander Nieuws