Wetsvoorstel: belastingontwijker niet meer eeuwig gekort op AOW

Foto ter illustratie. © Getty Images

Wie door eigen schuld onvoldoende AOW-premie betaalt, bijvoorbeeld na belastingontwijking, kan ‘schuldig nalatig’ worden verklaard. Het resultaat is een korting op de AOW-uitkering die je na de AOW-leeftijd krijgt. Als het aan Armoedeminister Carola Schouten ligt, komt daar een einde aan.

Marlou Visser

De minister heeft hiervoor een wetsvoorstel voorgelegd ter internetconsultatie. Ze wil de bepaling dat je een korting kunt krijgen op de hoogte van je AOW nadat je ‘schuldig nalatig’ bent verklaard, per 1 januari 2023 laten vervallen.

Hoeveel AOW je na het bereiken van de AOW-leeftijd krijgt, is gebaseerd op het aantal jaren dat je ingezetene van Nederland bent geweest. Dat blijft ook zo. Maar premie-wanbetalers zouden hier in de toekomst niet meer hun hele oude dag voor worden gestraft.

Belastingontwijking

De meeste mensen betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, zoals de AOW, via de loonstrook. Sommigen zijn echter zelf verantwoordelijk voor de afdracht van deze belasting.

Als zij de AOW-premie niet betalen beoordeelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die verantwoordelijk is voor de betaling van de AOW, of dit hen kan worden aangerekend. Dan krijgen zij de mogelijkheid de premie en de extra kosten alsnog te betalen. Doen zij dit niet, dan worden ze dus officieel ‘schuldig nalatig’ verklaard en is de sanctie daarvoor dat ze vanaf hun AOW-leeftijd minder AOW krijgen.

Lees ook: Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in? ‘Niet alle eieren in een mandje’

Ouderen die geen volledige AOW krijgen, ook omdat zij bijvoorbeeld niet altijd in Nederland hebben gewoond, lopen het risico op armoede. Zij kunnen wel een tegemoetkoming krijgen tot bijstandsniveau, maar vragen dit niet altijd aan.

Gerelateerde berichten

Ander Nieuws