Midden-Limburgse gemeenten gaan samen met partners aan de slag met laaggeletterdheid

 © Gemeente Maasgouw

Nederweert
Silke van Deelen

De wethouders van de Midden-Limburgse gemeenten en samenwerkingspartners hebben het regionaal taalakkoord Midden-Limburg ondertekend als startpunt om samen inwoners die moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden te bereiken en te motiveren.

Laaggeletterdheid komt in iedere gemeente voor. Het houdt in dat mensen moeite hebben met lezen en/of schrijven, maar ook met rekenen en digitale vaardigheden. De ondertekening van het taalakkoord is het startpunt om met een breder netwerk van partners aan de slag te gaan, om inwoners die moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden te bereiken en te motiveren. Met name signalering van de problematiek, samenwerken met werkgevers en onderlinge kennisdeling zijn onderwerpen die gemeentegrenzen overstijgen. Maar ook lokaal zijn er verschillende organisaties al aan de slag met dit onderwerp.

Meest gelezen

Gemeenteberichten