Grondverkoop op Zevenellen in Haelen, de hotspot voor alles wat afval of mest verwerkt, loopt vlotjes

Bedrijventerrein Zevenellen, links van de Roermondseweg, heeft al één grote vestiging met het distributiebedrijf Dimass.  

Bedrijventerrein Zevenellen, links van de Roermondseweg, heeft al één grote vestiging met het distributiebedrijf Dimass.  © John Peters

Haelen -

Het plan voor een megamestfabriek op Zevenellen in Haelen is onlangs gesneuveld. Hoe staat het eigenlijk met het bedrijventerrein, dat het paradepaarde van Leudal moet worden voor de biobased industrie.

Gertie Driessen

Hét biobased bedrijventerrein van Limburg. Dat moet Zevenellen in Haelen worden als het aan de gemeente Leudal, de provincie en de eigenaren ligt: de Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML) en het World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ). De term biobased klinkt als een klok, maar in praktijk betekent het dat Zevenellen de place to be wordt voor bedrijven die afval en reststromen verwerken waaronder ook mest. Op het Haelense terrein is een hoge milieubelasting toegestaan, op het deel van WBCZ (een samenwerking van varkenshouderij Van Asten Group en toeleverancier voor de veehouderij Schippers bv) zelfs tot categorie 5.2. Dit dankzij de zwaar vervuilende industrie die er vroeger zat: de Maascentrale van de PLEM en de Willem Alexander Centrale.

BTC

Vanwege die hoge milieucategorie is het dik tachtig hectare grote terrein uitermate geschikt voor de ‘biobased industrie’. De eerste plannen voor Zevenellen bestonden dan ook uit mestfabrieken, waarvan één megabedrijf: de Bio Transitie Centrale (BTC) die uiteindelijk jaarlijks een miljoen ton varkensmest zou verwerken tot mestkorrels en groen gas. Dat initiatief bleek te hoog gegrepen. De stekker ging er onlangs uit vanwege een teruglopend mestaanbod en het afhaken van buitenlandse investeerders. WBCZ wil alsnog proberen een kleinere centrale te realiseren.

WBCZ heeft in totaal 24 hectare op Zevenellen gekocht, veel meer dan voor de mestverwerker nodig is. Twee kavels zijn inmiddels verkocht. Eentje aan grondverzetbedrijf Hendrickx uit Horn. En eentje aan Aben Green Fuels uit Wanroij, van oorsprong een veehouderij die zich gespecialiseerd heeft in op- en overslag van biobrandstoffen. Aben wil op Zevenellen zo’n zestig opslagtanks en een opslaghal bouwen. Daarin worden allerlei reststromen opgeslagen, mogelijk in de toekomst ook afvalwater van fabrieken. Het bedrijf start met dertien tanks, waarvoor louter een melding nodig is. De vergunningprocedure voor de rest loopt. WBCZ onderhandelt nog over de resterende vijftien hectare, waarvan er vijf in optie zijn.

overzicht van verkochte en in optie zijnde kavels op Zevenellen  

overzicht van verkochte en in optie zijnde kavels op Zevenellen  © OML

Het merendeel van Zevenellen plus de haven (48 hectare) is in handen van OML, dat inmiddels ook al aardig wat kavels aan de man heeft gebracht. De eerste werd verkocht aan zes veehouders uit Leudal en Nederweert, de coöperatie 7-ll. Zij willen een (bescheiden) mestfabriek bouwen waarin de dikke van de dunne fractie wordt gescheiden. Er loopt nog een hogerberoepszaak tegen de vergunningen.

Lees ook: Rechter veegt bezwaren van dorpsraad Buggenum van tafel in strijd tegen mestverwerker

Wie geregeld over de Roermondseweg rijdt, heeft ongetwijfeld de afgelopen tijd het distributiecentrum van de Dimass Group op Zevenellen zien verrijzen, een lokale ondernemer die wil verplaatsen en uitbreiden. Datzelfde geldt voor Verhoeven Metaalrecycling en stroverwerker Vestjens. Vestjens heeft vooralsnog een optie op een kavel; Verhoeven zag de bouw van zijn bedrijf al stilgelegd, omdat hij niet aan de vergunning voldeed.

Een omstreden ‘grote vis’ is het Duitse energiebedrijf RWE, dat een optie heeft op tien hectare. RWE wil in Haelen zowel groenafval als plastics bewerken tot grondstof voor waterstof voor de chemische industrie. De omgevingsvergunning is in behandeling; de provincie heeft recentelijk geoordeeld dat een Milieu Effect Rapportage (MER) niet nodig is. RWE neemt volgend jaar een definitief besluit.

Lees ook: Bijeenkomst over plan verwerking afval Buggenum: ‘Wij willen niet de krant halen met overlast van ratten op Zevenellen’

Daarmee loopt de verkoop op Zevenellen vlotjes, al vallen zeker niet alle initiatieven onder de noemer biobased. Dat zou ook niet kunnen want Leudal heeft een stringent geurbeleid op het terrein gelegd. Niettemin maken vooral de dorpsraad Buggenum en het dorpscomité van de Roermondse wijk Leeuwen zich grote zorgen over stank- en verkeersoverlast van de ‘grootste afvalhoop van Europa’, zoals ze Zevenellen aanduiden. Om het vele vrachtverkeer in goede banen te leiden komen er volgend jaar twee rotondes op de Roermondseweg. De verdere afwikkeling van verkeer op de N280 en Napoleonsbaan wordt nog onderzocht.

Zevenellen krijgt ook wandelgebied

Het biobased bedrijventerrein krijgt een recreatieve zone. Een pakweg twee hectare groot groengebied rondom het voormalig koelwaterkanaal. Dit deel - in de volksmond de groene long - blijft behouden en wordt nog ‘groener’ gemaakt met bloemen- en plantenmengsels. Er wordt een ‘struinpad’ aangelegd, goed voor een ommetje van pakweg een half uur. Verder komen er bankjes, insectenhotels en informatieborden. Dankzij de inzet van jachthouder Marc Sijben en Wim en Jo Kuijpers uit Buggenum, die het gebiedje al jaren beheren, is er al een en ander gerealiseerd. Onder meer een kunstburcht voor de das en een leefgebied voor patrijzen.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & Nieuwsapp. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word abonnee

Meest gelezen

Gemeenteberichten