Ondernemersorganisaties: ‘meer uren werken beter belonen als antwoord op personeelskrapte’

 

 © Getty Images

Roermond -

De Limburgse Werkgevers Vereniging/LWV, VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de nieuwe plannen van het kabinet om de krapte op arbeidsmarkt aan te pakken. Het kabinet komt volgens deze partijen met een aantal concrete voorstellen om het tekort tegen te gaan.

Redactie WijLimburg

Wel wijzen de werkgeversorganisaties erop dat er meer nodig is om versneld een doorbraak te creëren in het oplossen van het personeelstekort. ,,Dit vraagt op korte termijn om onconventionele maatregelen van zowel werkgevers als overheden,” zo laten ze weten. ,,We zien het allemaal. Kroegen die niet meer alle dagen open zijn, minder treinen en zelfs onze klimaat- zorg-, onderwijs- en woningbouwambities zijn serieus in gevaar. Het kabinet onderkent de urgentie en treft zelf een aantal maatregelen, zoals het stimuleren van technologie en innovatie, het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het stimuleren van een leven lang ontwikkeling.”

Meer uren werken moet lonen

Allereerst moet het werken van meer uren aantrekkelijk worden gemaakt, aldus de drie partijen. Werkgevers kunnen parttimers stimuleren om meer te werken, door bijvoorbeeld in overleg met de medewerkers roosters te maken, zo laten ze weten. ,,Daarnaast zien we dat meer uren werken vaak onvoldoende loont. Via de werkkostenregeling kan er worden gezorgd dat mensen onbelast beloond worden als zij meer uren gaan werken. Zo gaan ze er ineens in de portemonnee flink op vooruit en wordt meer uren werken voor bijna een half miljoen mensen ineens echt aantrekkelijker.”

Van de zijlijn terug in de basis

Naast het aantrekkelijker maken van meer uren werken is het volgens de LWV / VNO-NCW en MKB-Nederland belangrijk mensen die momenteel nog langs de zijlijn staan de weg naar de arbeidsmarkt vinden en meer gaan werken. ,,Bijvoorbeeld door als werkgever op een andere manier te werven of door de werkzaamheden in overleg aan te passen zodat een grotere groep in aanmerking komt. Om dit realiteit te maken is het wel belangrijk dat er snel beter inzicht komt in de uitkeringsbestanden. ,,Daarbij moeten de risico’s voor werkgevers (bv. bij ziekte) wel weggenomen worden als ze deze mensen in dienst nemen”, aldus de werkgeversorganisaties.

Arbeidsmigratie als aanvullende oplossing

Bovenstaande oplossingen kunnen volgens LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de personeelstekorten. De organisaties weten ook dat de Nederlandse beroepsbevolking de komende decennia met 1 miljoen mensen zal gaan krimpen door vergrijzing. ,,We hebben daarom ook andere alternatieven nodig, zoals bijvoorbeeld arbeidsmigratie.”

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & Nieuwsapp. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word abonnee

Gerelateerde berichten

Ander Nieuws