Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Denk mee over onze bezwaarprocedure

 © gemeente Gulpen-Wittem.

De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor beheer van het groen, onderhoud van wegen en het afgeven van vergunningen. Tegen sommige besluiten van de gemeente kunt u als inwoner bezwaar maken. U laat de gemeente dan weten dat u het niet eens bent met het besluit. U kunt ook bezwaar maken als uw eigen verzoek voor een vergunning is afgewezen of als uw buurman een vergunning krijgt.

gemeente Gulpen-Wittem

De gemeente onderzoekt hoe inwoners het proces rondom bezwaar maken ervaren. Uw mening wordt gebruikt om te kijken hoe de gemeente u beter kan helpen als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente of als u betrokken wordt bij een bezwaarprocedure. Uw mening is daarom erg waardevol voor ons. Iedereen mag mee doen aan deze vragenlijst, ook als u nog nooit bezwaar heeft gemaakt.

Hoe werkt het?Start de vragenlijst. Meedoen is gratis en anoniem. Na het onderzoek worden de resultaten naar u teruggekoppeld. Het eindresultaat wordt gepubliceerd op www.gulpen-wittemspreekt.nl. Invullen duurt ongeveer 10–15 minuten. U kunt ook schriftelijk meedoen als u geen internet heeft. Neem dan contact op met onderzoeksbureau Moventem via het telefoonnummer 0575 760227. Het onderzoek loopt tot en met 1 augustus 2022.

Vaker meedenken? Word lid van ons inwonerspanelOngeveer 3 keer per jaar doet de gemeente via een vragenlijst onderzoek naar verschillende thema’s. Dat gebeurt via het onderzoekspanel ‘Gulpen-Wittem Spreekt’. Het panel wordt gecoördineerd en begeleid door onderzoeksbureau Moventem. U hoeft geen lid te zijn/worden van het panel als u wilt deelnemen aan onderzoeken. Wilt u wél lid worden? Dan kunt u zich aanmelden en wordt u per e-mail ook uitgenodigd voor volgende onderzoeken in Gulpen-Wittem. Bijna 900 inwoners gingen u voor! U kiest zelf aan welk onderzoek u deelneemt en afmelden kan op elk gewenst moment.


De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger

Meer van Gemeente Gulpen-Wittem

Meest gelezen