Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Ontvangst landelijke Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

 © gemeente Gulpen-Wittem.

Vrijdag 8 juli bracht een groep vertegenwoordigers van de landelijke Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater een bezoek aan Limburg. Eén onderdeel van het programma was een tussenstop in Gulpen-Wittem. Locoburgemeester Piet Franssen heette het gezelschap namens het gemeentebestuur welkom bij de Wingbergermolen in Epen, één van de vele locaties in de gemeente waar het water tot ongekende hoogte steeg tijdens de wateroverlast van juli 2021.

gemeente Gulpen-Wittem

Impact van de wateroverlast in Gulpen-WittemTijdens het bezoek vertelde de locoburgemeester over de impact van de wateroverlast en het toepassen van hoogwaterbescherming op ons unieke en kleinschalige Heuvellandschap: “Watermanagement staat in Gulpen-Wittem hoog op de agenda. Op verschillende plekken in de gemeente worden al watermaatregelen getroffen. Het gaat daarbij niet alleen om de Geul en het gebied daaromheen. We mogen de impact van de Gulp, Selserbeek, Mechelderbeek en Eyserbeek zeker niet onderschatten.”

Investeren in samenwerking om stappen te zettenHoogwaterbescherming en waterveiligheid verdienen structureel onze aandacht. Maar als kleine gemeente aan de ondergrens van Nederland met veel beschermde natuurgebieden kunnen we dat niet alleen. We hebben onze partners hard nodig en moeten investeren in de onderlinge samenwerking als we stappen willen zetten. Ook met België en Duitsland. We moeten al onze kennis en krachten bundelen om in samenspraak met het rijk, waterschap en provincie oplossingen te vinden voor wateroverlast.”


De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger

Meer van Gemeente Gulpen-Wittem

Meest gelezen