Aantal meldingen valse zorgdiploma’s opnieuw omhoog

 © Getty Images/iStockphoto

Bij de gezondheidsinspectie zijn de eerste helft van dit jaar al ongeveer net zoveel meldingen over vervalste en op andere wijze ondeugdelijke zorgdiploma’s binnengekomen als eerder in hele jaren het geval was.

Redactie

Dat bevestigt de inspectie na een bericht van RTL Nieuws. Het is erg zorgelijk, want de veiligheid van de patiënten kan erdoor in het geding komen.

Over 2022 ontving de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al 59 meldingen van met name fraude met valse diploma’s en ook, maar in mindere mate, met Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG). Dat is net zoveel als in heel 2020. Vorig jaar waren het er over twaalf maanden 63.

Over 2017 waren er 34 meldingen en in 2018 44. In 2019, toen er extra aandacht voor het onderwerp was, liep het opeens ook al op, tot 76. Volgens een woordvoerster van de inspectie is het nu weer stijgende aantal waarschijnlijk te verklaren uit de problemen door het tekort aan zorgmedewerkers, waardoor er mogelijk niet altijd goed genoeg wordt gecontroleerd.

Niet alleen de zorginstellingen moeten controleren, ook de uitzendbureaus die krachten aanleveren, aldus de zegsvrouw. De inspectie roept op om goed te blijven checken en referenties te vragen. Van het overleggen van valse papieren moet altijd aangifte worden gedaan.

De inspectie moet de gegevens zelf nog nader analyseren „voor we specifieker kunnen zijn over waar we te maken mee hebben en hoe groot het probleem werkelijk is”. De indruk is echter zeker dat er meer fraude voorkomt. Het euvel lijkt vooral verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, ggz en jeugdzorg te treffen en minder ziekenhuizen en huisartsen.

Gerelateerde berichten

Ander Nieuws