LTO-leden: weinig hoop op opvolgen Remkes-rapport door kabinet

Sjaak van der Tak (voorzitter LTO) © ANP

Boeren en tuinders vragen zich hardop af of het kabinet de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes wel zal opvolgen.

Redactie

Dat komt naar voren uit een ledenraadpleging van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland over het rapport met deze adviezen, dat Remkes vorige week naar buiten bracht.

LTO-leden mochten aangeven of aanbevelingen van Remkes bijdragen aan de broodnodige verbetering van het vertrouwen van boeren in een oplossing voor de stikstofkwestie. Voor zijn inspanningen kreeg Remkes een krappe voldoende. De vraag is vooral wat het kabinet met het Remkes-rapport gaat doen, zo klinkt het.

Het advies van Remkes om de stikstofaanpak breder te benaderen dan enkel juridisch of ecologisch krijgt van de LTO-leden de hoogste score, namelijk een 6,7. De voorgestelde integrale aanpak kan dus rekenen op steun, concludeert LTO. Het idee hoe het land wordt ingedeeld (zonering) kreeg het laagste rapportcijfer: een 4,6. Volgens de LTO-leden voelt dit als „het stikstofkaartje in een ander jasje”, zo klinkt het.

Verder oordeelde de LTO-achterban in doorsnee positief over het voorstel om tot een landbouwakkoord te komen. LTO-voorman Sjaak van der Tak gaf eerder aan dat niet zeker is of LTO zal meewerken aan de totstandkoming van een eventueel landbouwakkoord. Dat hangt volgens hem van een paar punten af. Alleen als er ruimte is voor de inbreng van de boeren is volgens hem overleg over een landbouwakkoord mogelijk.

Het voorstel om binnen een jaar zeshonderd piekbelasters te beëindigen werd door leden beoordeeld met een 5,1 gemiddeld. Hier waren zowel diepe onvoldoendes als ruime voldoendes. De termijn van één jaar werd wel als onhaalbaar bestempeld. Volgens Van der Tak ging het er verder ook vooral om dat de uitkoop op vrijwillige basis gebeurt. Onteigening is volgens hem geen optie.

Op 14 oktober komt het kabinet met een reactie. Verder is er ook nog een Kamerdebat. Van der Tak sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe minister van Landbouw Piet Adema die in zijn ogen een goede eerste beurt maakte door naar een bijeenkomst met boeren te gaan. Evengoed is het volgens LTO afwachten wat het kabinet met de bevindingen van Remkes gaat doen.

De door LTO uitgezette enquête werd door bijna 2500 leden ingevuld. De land- en tuinbouworganisatie deelt de inzichten uit de ledenenquête met het kabinet, zodat de uitkomst meegenomen kan worden in de aanstaande kabinetsreactie.

Gerelateerde berichten

Ander Nieuws