Helft melders niet gedupeerd in toeslagenschandaal

© Hollandse Hoogte / ANP

Ongeveer de helft van de mensen die zich melden als ‘toeslagenouders’, blijkt geen gedupeerde te zijn van het toeslagenschandaal.

Redactie

Zij hebben dan ook geen recht op de compensatie. Van de recente melders is zelfs meer dan de helft geen gedupeerde, meldt staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.

De Vries stuurde vrijdag de twaalfde voortgangsrapportage van de moeizaam lopende hersteloperatie. Inmiddels hebben zo’n 57.400 ouders zich gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Voor 97 procent van hen is binnen een half jaar de eerste toets gedaan. Deze toets bepaalt of ze wel of niet gedupeerd zijn door de problemen bij toeslagen en recht hebben op 30.000 euro aan compensatie en andere vormen van steun, bijvoorbeeld met schulden. Mensen moeten nog wel te lang wachten op een besluit als ze in bezwaar gaan.

Ook de achterstand bij de integrale beoordelingen „blijft te groot”, erkent De Vries. Iets meer dan 17.000 zaken van gedupeerden zijn helemaal afgerond. Hiervan hebben de meesten een integrale beoordeling gekregen of ze recht hebben op meer dan de 30.000 euro compensatie. Meer dan 6000 ouders zagen af van een integrale beoordeling.

Het bedrag van 30.000 euro is namelijk een vastgesteld compensatiebedrag. Sommige gedupeerden zullen eigenlijk recht hebben op minder, sommige op meer compensatie. Om de hersteloperatie voor ouders te versnellen, neemt de UHT contact op met ouders van wie vrijwel zeker is dat ze geen recht hebben op meer geld. Zij kunnen dan besluiten af te zien van de integrale beoordeling, die veel tijd vergt. „De verwachting is nog steeds dat, nadat alle beoordelingen zijn gedaan, bij ongeveer de helft van de gedupeerde ouders het uitgekeerde compensatiebedrag van 30.000 euro voldoende is”, schrijft De Vries aan de Kamer.

De VVD-bewindsvrouw benadrukt wel dat er „vooruitgang wordt geboekt” in de hersteloperatie. „Zo kunnen ouders die zelf al schulden of betalingsachterstanden hadden afbetaald die in aanmerking kwamen voor afbetaling door de overheid, inmiddels voor teruggave terecht bij het speciale loket dat hiertoe is opengesteld.” Er lopen verschillende proeven om te kijken of zaken „slimmer, sneller of makkelijker” geregeld kunnen worden. Maar, waarschuwt De Vries, „het kabinet wil hierbij geen valse verwachtingen wekken want er zijn geen eenvoudige oplossingen”.

Mensen kunnen zich nog tot het einde van volgend jaar melden als ze denken gedupeerd te zijn.

Gerelateerde berichten

Ander Nieuws