Binnenkort weer adopties van kinderen mogelijk uit zes landen

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. © ANP

Binnenkort wordt het weer mogelijk om kinderen te adopteren uit zes landen. Het gaat om de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika.

Redactie

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) heeft dat bekendgemaakt. Alle adopties uit het buitenland werden twee jaar geleden stopgezet, omdat er veel misstanden waren rond adoptiepraktijken.

Weerwind heeft besloten dat er geen nieuwe adopties meer worden toegestaan vanuit de Verenigde Staten, China, Slowakije, Tsjechië, Peru, Colombia, Burkina Faso en Haïti. De adoptierelatie met deze acht landen wordt afgebouwd. Wel mogen al lopende adoptieprocedures vanuit deze landen vervolgd worden. De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden zal daarover gaan overleggen met deze landen.

Misstanden

Volgens de minister betekent het niet dat er sprake is van (vermoedens van) misstanden als een relatie wordt afgebouwd. Er is gekeken naar de noodzaak en de behoefte vanuit het herkomstland voor adoptie uit het buitenland, of er passende opvang van kinderen in dat herkomstland bestaat en naar de veiligheidssituatie. Weerwind heeft daartoe analyses laten maken van de landen.

Met de landen waarmee adoptie weer mogelijk wordt, zal de samenwerking intensiever worden, meldt de minister. Naar verwachting wordt begin volgend jaar besloten of adopties ook weer mogelijk worden uit Bulgarije en Portugal. Daar loopt nu nog onderzoek naar.

„Nu duidelijk is uit welke landen interlandelijke adoptie mogelijk blijft en welke niet, volgen informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten en worden gezinsonderzoeken hervat. Hiermee komt voor de betrokkenen een einde aan een onzekere tijd”, aldus Weerwind.

Adoptiestelsel

De minister kondigde eerder aan dat hij het adoptiestelsel flink gaat wijzigen, waar de Tweede Kamer het mee eens is. Aanleiding waren onderzoeken waaruit bleek dat er jarenlang veel mis ging met adopties. Uitgangspunt van het nieuwe systeem is het belang van het kind. Zo worden geen kinderen meer geadopteerd uit landen als daar passende opvang is. Ook komt er één centrale bemiddelingsorganisatie voor adopties.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert het kabinet om nog eens te kijken naar de criteria om al dan niet adoptiekinderen toe te laten. Zo zou er alleen moeten worden samengewerkt met landen die zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag en twee andere internationale verdragen die de rechten van het kind beschermen.

Onlangs is een commissie onder leiding van hoogleraar pedagogiek Micha de Winter aan de slag gegaan, die de binnenlandse adoptie en het afstand doen van kinderen onderzoekt. Het gaat om de periode 1956 tot 1984. Het onderzoek moet in 2024 klaar zijn.

Ander Nieuws