Kabinet gaat 3000 piekbelasters benaderen met ‘goudomrande’ stikstofregeling

Het kabinet doet een flinke schep bovenop de eerder aangekondigde stikstofaanpak. Maar liefst 3000 bedrijven in heel het land die veel stikstof uitstoten, zogeheten piekbelasters, worden de komende tijd benaderd met de vraag of zij vrijwillig willen stoppen, verplaatsen of drastisch innoveren. Bedrijven die stoppen krijgen een bedrag dat optelt tot 120 procent van de waarde van het bedrijf

Redactie

Dat melden Haagse ingewijden aan De Telegraaf. Daarmee wil het kabinet op korte termijn de stikstofcrisis enigszins beteugelen en PAS-melders (dit zijn boeren die buiten hun schuld om illegaal zijn geworden door gestuntel van de overheid) legaliseren. Met de stikstofruimte die vrijkomt door grote uitstoters aan te pakken, kunnen ook bouw- en infrastructuurprojecten ‘gered’ worden.

Natura2000-gebieden

De regeling zal het kabinet vrijdag aankondigen, zo melden bronnen. Zij spreken over een ‘goudomrande regeling’ die begin 2023 wordt opengesteld. Eerder opperde stikstofbemiddelaar Johan Remkes al om de uitstoot van zo’n 500 tot 600 piekbelasters rond kwetsbare Natura2000-gebieden naar nul te brengen. Dat moest binnen een jaar gebeuren, maar dat tijdspad is erg ambitieus, stelde het kabinet in een eerste reactie. Maar nu de Raad van State een streep heeft gezet door de bouwvrijstelling, wil het kabinet er juist een ‘flinke schep bovenop’ doen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat komende weken ‘de boer op’ langs zo’n 3000 bedrijven, die mogelijk in aanmerking komen voor de zeer riante regeling. Aan welke criteria de bedrijven exact moeten voldoen om daadwerkelijk aanspraak te kunnen maken op de regeling, is nog onduidelijk. Dat wordt nu nog verder uitgewerkt.

In elk geval zal de regeling ingericht worden op bedrijven rond de kwetsbare natuurgebieden. Bedrijven die gebruik maken van de regeling hoeven overigens niet per se te stoppen. Zo zijn verplaatsing en innovaties (om de stikstofuitstoot drastisch te beperken) ook opties die achter de hand worden gehouden. „Het gaat bovendien niet alleen om boeren, maar ook om de industriesector”, zegt een bron. „Al is het grootste deel van de piekbelasters wel een agrarische onderneming.”

Dwang

Bedrijven die zich aanmelden zouden op een ‘offer they can’t refuse’ kunnen rekenen. Boeren en bedrijven krijgen tot de zomer de tijd om zich daadwerkelijk in te schrijven. De bedoeling is dat er in het najaar van 2023 duidelijkheid is over de daadwerkelijke reductie van stikstof.

Het aanbod is vooralsnog gebaseerd op vrijwilligheid. Mocht de goudomrande regeling toch te weinig soelaas bieden, houdt het kabinet wel een ‘dwingend instrumentarium’ achter de hand. Gedacht wordt aan het flink gaan beprijzen van stikstofuitstoot en het verhogen van milieunormen rond natuurgebieden. Een ander instrument kan bijvoorbeeld het intrekken van vergunningen zijn of een onteigeningsprocedure. Die routes wil het kabinet liever niet kiezen, onder meer vanwege een dreigende jarenlange rechtsgang en omdat dit zeer gevoelig ligt binnen de coalitie van VVD, D66, CDA en CU.

Lees ook: Stikstofminister laat tijdens bezoek aan Limburg weten dat het ook menens is voor Rockwool en Chemelot

Gerelateerde berichten

Ander Nieuws