CU-leider Segers: ‘Geen pestmaatregelen voor asielzoekers’

CU-leider Segers wil dat premier Rutte in Brussel actie onderneemt om grip te krijgen op migratie. „Maar als dat gesprek binnen de coalitie ontaardt in voorstellen voor frustrerende maatregelen voor asielzoekers, dan wordt dat wat mij betreft een heel kort gesprek. Voor alle helderheid: wij gaan niet onderhandelen over pestmaatregelen voor asielzoekers.”

Redactie

Voorbeelden van zulke ‘pestmaatregelen’ noemt hij niet. De CU-leider legt in zijn toespraak op het CU-partijcongres in Amersfoort de bal nadrukkelijk bij coalitiegenoot VVD, een partij die een procedurestop nog altijd ziet als oplossing om de asielinstroom te beperken. „De VVD heeft zich voorgenomen om het over migratie te gaan hebben”, zegt Segers. „En een goed gesprek ga ik nooit bij voorbaat uit de weg.”

Ook Segers zegt de noodzaak te zien voor zo’n gesprek. „We kunnen het wel over migratie hebben. En we moeten dat ook. In het huidige tempo komt er per jaar een stad als Deventer bij, zoals iemand zei op het extra partijcongres. Dat is ook een keer eindig.”

Hij vindt echter dat een dergelijk gesprek ‘te vaak alleen maar wordt gelinkt aan vluchtelingen’. „Onterecht. Als Deventer een stad met nieuwkomers is, dan is maar één van de wijken bewoond met asielzoekers. Nederland heeft daar altijd ruimte voor gemaakt en het is een kwestie van beschaving om die ruimte te blijven bieden.”

Arbeidsmigranten

‘Het grootste deel van die stad wordt bewoond door arbeidsmigranten’, redeneert de CU-leider. „Mensen die hier hard werken en zo ook een bijdrage leveren aan ons land. Maar het is ook een van de laatste bolwerken van het neoliberalisme, waarin mensen van elders hierheen worden gehaald vanwege lage loonkosten en waarbij er zoveel mogelijk bezuinigd wordt op de huisvesting. En als ze ontslagen worden staan ze letterlijk op straat.”

Daar is volgens volgens Segers winst te behalen. „We moeten praten over migratie dat alleen maar humaan migratiebeleid kan zijn. En de aangewezen plek om dat te doen, is nu Brussel. En de eerste aangewezen man om dat gesprek nu te voeren, is premier Mark Rutte. Als dit zijn inzet is, heeft hij mijn steun.”

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU worstelen door uiteenlopende inzichten met elkaar over migratie- en asielbeleid. Toch willen de partijen spoedig komen tot maatregelen om meer grip te krijgen op de instroom van migranten.

Lees ook: Coalitie weer verdeeld over asiel: partijen soms lijnrecht tegenover elkaar

Gerelateerde berichten

Ander Nieuws