Groen licht van Tweede Kamer voor pensioenwet

De hervorming van het pensioenstelsel heeft definitief groen licht gekregen van de Tweede Kamer. Met steun van oppositiepartijen PvdA, GL, Volt en SGP is ook de ruime steun in zicht die nodig is om de wet door de senaat te loodsen.

Redactie

De Kamer stemde donderdag hoofdelijk daadwerkelijk over de wet, maar vorige week gloorde er na ruim 100 uur debatteren al een meerderheid voor de wet die de overgang van 1400 miljard euro pensioenvermogen moet regelen. Minister Schouten (Pensioenen) toonde zich toen bereid om aan de laatste wensen van de linkse partijen en de SGP te voldoen.

Zo komt op initiatief van de PvdA en GL in de wet de doelstelling dat het aantal werknemers zonder pensioen over vijf jaar gehalveerd moet zijn tot 450.000. Ook wordt de wachttijd voor pensioenopbouw van uitzendkrachten helemaal geschrapt en gaat de startleeftijd om te sparen voor de oude dag omlaag van 21 naar 18 jaar.

De SGP heeft op zijn beurt geregeld dat er een loket komt waar mensen met klachten over de overgang naar en uitvoering van het nieuwe pensioen terecht kunnen.

Daarmee stemt zo’n twee derde van de Tweede Kamer voor de overgang naar het nieuwe stelsel. Als dezelfde partijen in de senaat ook hun fiat aan de pensioenwet geven, is ook daar een ruime meerderheid. De Eerste Kamer gaat zich na de feestdagen over de pensioenwet buigen. Als die ook op tijd instemt, kan de wet per 1 juli 2023 ingaan. Dan is er nog een overgangsperiode voor de fondsen tot 2027.

Opluchting

Vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen reageren verheugd. „Dit is goed nieuws. Er is weer een grote stap gezet op weg naar een nieuw pensioenstelsel. De Tweede Kamerleden hebben het wetsvoorstel met grote zorgvuldigheid behandeld en dat verdient het ook”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga bijvoorbeeld in een eerste reactie. Seniorenorganisaties vinden de wet echter niet goed genoeg.

Elzinga geeft aan dat het beoogde nieuwe pensioenstelsel beter aansluit op de behoefte van nieuwe werkenden. „Bovendien wordt voor de meeste deelnemers in pensioenfondsen het verwachte pensioen hoger en kunnen de huidige pensioenen sneller worden verhoogd. En dat is na dertien jaar stilstand en bij de huidige prijsstijgingen heel hard nodig.” Vakbond CNV spreekt op zijn beurt van een „historische stemming” en een „mooi champagnemoment.”

Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland krijgt het pensioenstelsel de „grote onderhoudsbeurt die dringend nodig is.” „Fijn dat er zo’n brede steun is voor deze belangrijke hervorming”, stelt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Jacco Vonhof, die aan het hoofd staat van MKB-Nederland, noemt de wet het „sluitstuk van een jarenlange discussie over de modernisering van het pensioenstelsel.” Hij benadrukt dat vanuit de werkgevers er steeds is gepleit voor de overgang naar een persoonlijker pensioen met stabiele pensioenpremies. „Dat bereiken we met deze nieuwe wet.”

Ook pensioenfondsen vinden dat het gaat om een cruciale stap. „De volksvertegenwoordigers zijn niet over een nacht ijs gegaan. Zij hebben de omzetting van het pensioenakkoord uit 2019 naar wetgeving aan alle kanten beklopt en bevraagd. Dat is een goede zaak”, aldus Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie.

Al deze reacties wijken duidelijk af van die van seniorenorganisaties. Die lieten kort voor de stemming weten dat ze de nieuwe pensioenwet in de huidige vorm niet zien zitten. De belangenbehartigers vinden dat de belofte om pensioenen sneller te kunnen verhogen als daar ruimte voor is, nog veel te vaag is. Ook willen ze dat gepensioneerden straks meer te zeggen krijgen over hun pensioen.

Lees ook: Ondernemend pensioen sparen om er warmpjes bij te zitten

Gerelateerde berichten

Ander Nieuws