Eerste mail van het jaar bevat meteen een klacht: schoolbestuurder MeerderWeert boos dat zijn naam in artikel staat

Hoofdredacteur Bjorn Oostra.© Johannes Timmermans

Het jaar begon op een manier die het vorige zo kenmerkte; met een klager die de journalistiek een hand op de mond wil leggen. Op maandagmorgen 2 januari om 8.34 uur maakte mijn telefoon me vriendelijk zoemend attent op de ontvangst van een mailtje. De afzender was een Maastrichts advocatenkantoor.

Bjorn Oostra

Geen beste wensen of een prettig klinkende openingszin, meteen met gestrekt been 2023 aftrappen moet de advocaat van dienst hebben gedacht. ‘Hierbij ga ik (…) over tot het indienen van een klacht over het navolgende’, opent de eerste mail van het jaar. De klacht spitst zich toe op twee artikelen van verslaggeefster Carola de Boer. In september en december schreef zij over een conflict tussen de raad van toezicht en de bestuurder van scholenkoepel MeerderWeert in Weert. Bestuurder scholenkoepel al maanden ziek thuis is de kop van het eerste artikel. Het dispuut met de raad van toezicht draait om het contract van de man, dat na vier jaar afliep. In eerste instantie zou de verbintenis verlengd worden, na gedoe over geld werd anders beslist. De bestuurder spande vervolgens een rechtszaak aan om duidelijkheid te krijgen.

Lees ook: Bestuurder Meerderweert en scholenkoepel proberen toch afscheid van elkaar te nemen

Mijn collega De Boer kreeg lucht van de zaak en publiceerde erover. Omdat het de topman betrof van een koepel van vijftien Midden-Limburgse basisscholen die op al die scholen en bij duizenden ouders bekendheid geniet, heeft zij de man met naam en toenaam genoemd. Het gaat om een civiele zaak, niemand wordt van een strafbaar feit beticht. Bovendien draait de zaak niet om de jongste bediende, maar om de bestuurder van een koepel van vijftien basis­scholen waar een groot aantal kinderen wordt onder­wezen.

‘Zeer ernstig beschadigd’

Zo iemand, zeker als hij zelf de raad van toezicht van zijn eigen organisatie voor de rechter sleept, moet er niet raar van opkijken als hij met zijn naam in de krant komt. Daar denkt de bestuurder in kwestie dus duidelijk anders over. Zijn advocaat schrijft: ‘In het artikel wordt door Carola de Boer privacygevoelige informatie (zijn leeftijd, zijn ziekte en het arbeidsconflict) gekoppeld aan zijn naam. Hij is daardoor zeer ernstig beschadigd. Alleen al door de publicatie in de papieren krant, maar vervolgens eens te meer door de ‘eeuwigdurende’ publicatie op internet, wordt zijn naam voor altijd gekoppeld aan een hoogoplopend arbeidsconflict bij MeerderWeert, waardoor hij zeer ernstig wordt belemmerd in zijn mogelijkheden om elders werk te vinden.’

Boze mail

Deze klacht staat niet op zichzelf. Steeds vaker proberen mensen in hooggeplaatste functies hun naam buiten de publiciteit te houden. Omdat ze het zich kunnen veroorloven schromen ze niet direct een advocaat in te schakelen, die op zijn beurt zijn secretaresse vraagt mij in alle vroegte een boze mail te sturen. Ik snap de wens van al die hooggeplaatsten wel. Er is niks vervelender dan al googelend steeds geconfronteerd te worden met een verloren rechtszaak.

Lees ook: Over de best gelezen artikelen en het stuk met meeste impact: hoe Oekraïense Galya terugreisde naar haar geboortestad

Uiteraard zijn wij niet gevoelloos voor verzoeken van individuen, zeker als ze redelijk zijn en afkomstig zijn van mensen die zich niet – kunnen – laten bijstaan door een duur advocatenkantoor. Maar als wij aan iedere eis tot anonimiseren tegemoet zouden moeten komen, kunnen wij ons werk niet meer doen. En dat overstijgt mijns inziens het individueel belang van een schoolbestuurder, politicus of gemeentesecretaris.

Meest gelezen

Van onze partners

Weert

Gemeenteberichten