Van nul tot nu Heuvelland: Mheer en Banholt ‘bakten’ kiezers

De brief aan de koning bevindt zich in het parochiearchief van de St.-Gerlachuskerk in Banholt.© Stichting Heemkunde Tebannet

Banholt -

Het leek een patstelling: Mheer leverde de burgemeester maar Banholt en Terhorst hadden de raadsmeerderheid. De burgemeester, baron De L. wiens ambtstermijn regelmatig werd verlengd, vond dat die situatie niet eeuwig kon voortduren. Bij de gemeenteraadsverkiezing in 1881 besloot hij iets aan die meerderheid te doen.

Harry van der Bruggen - Stichting Heemkunde Tebannet

Stemgerechtigd waren in die tijd degenen die een bepaald minimum aan belasting betaalden, dus die in zekere mate vermogend waren. Banholt en Terhorst telden nu eenmaal meer vermogenden dan Mheer. Maar kort voor de raadsverkiezing van juli 1881 wist de baron-burgemeester tien nieuwe Mheerenaren aan de kieslijst toe te voegen. Prompt kwam wethouder B. aandragen met negentien nieuwe Banholtse en Terhorster kiesgerechtigden. De burgemeester weigerde hen echter op de kieslijst te plaatsen. De zittende gemeenteraad nam daarop, verschillende malen zelfs, het formele raadsbesluit, de negentien op de lijst te zetten. De baron negeerde niet alleen die raadsbesluiten, maar wist ze ook nog buiten de notulen te houden. Ook een bevel door een deurwaarder legde de kasteelheer naast zich neer. De verkiezingsuitslag werd natuurlijk door Gedeputeerde Staten ongeldig verklaard. Nieuwe verkiezingen zouden gehouden worden in oktober 1881.

Krantenpublicaties

Een vriend van Banholt en Terhorst, de Maastrichtse krantenman Jos R., publiceerde geregeld over het kieslijstschandaal. Ook landelijke kranten schreven erover.

De burgemeester van Mheer wist de verkiezingen van oktober opnieuw naar zijn hand te zetten. Gedeputeerde Staten accepteerden nu echter de uitslag: want ook als de verkiezingen eerlijk waren verlopen, vonden zij, was de uitslag niet anders geweest. De gemeenteraad in de oude setting besloot vervolgens de nieuwgekozen leden niet toe te laten. Gedeputeerde Staten vernietigden dit besluit.

Brief

Nu deden Banholt en Terhorst een beroep op de Koning. Jos R. publiceerde zijn open brief ‘Aan Z.M. de Koning’, die hij tevens stuurde naar alle landelijke en veel regionale bladen. Er ontstonden landelijke polemieken, maar de koning handhaafde de verkiezingsuitslag in Mheer. De baron-burgemeester had eindelijk zijn zin. Hij glorieerde.

Maanden verstreken. Banholt en Terhorst likten hun wonden. Maar uiteindelijk deden de frauduleuze praktijken baron De L. de das om. Jos R. hoorde het grote nieuws als eerste. Opgewonden contacteerde hij wethouder B. ‘Vriend! Baron De L. is geen burgemeester meer. Zijn ambtstermijn is niet verlengd!’

Meest gelezen

Gemeenteberichten