Ontmoetingsdag voor Limburgse natuuronderzoekers

De oehoe.© Olaf op den Kamp

Heel
Silke van Deelen

Het Natuurhistorisch Genootschap houdt zaterdag 11 februari de jaarlijkse Genootschapsdag; een echte ontmoetingsdag voor de Limburgse natuuronderzoeker.

De dag is niet alleen bedoeld als ontmoetingsdag voor leden, maar nadrukkelijk om een breed publiek kennis te laten maken met het werk van het Natuurhistorisch Genootschap. Tijdens het ochtendprogramma lichten leden van de studiegroepen van het Natuurhistorisch Genootschap in korte presentaties bijzondere soorten op hun studiegebied toe. Ditmaal ligt de nadruk op soorten die sterk op elkaar lijken. In de middag worden langere lezingen verzorgd over actuele onderwerpen betreffende de Limburgse natuur, zoals het natuurherstel op Landgoed Cartils, de vuursteenmijn in het Savelsbos, de geluiden van oehoe, pioniervegetaties langs de Maas, de natuur en cultuur van de Sint-Pietersberg en uitgebloeide orchideeën.

De Genootschapsdag vindt plaats in Cultureel Centrum Don Bosco, Mgr. Savelbergweg 100 in Heel. Het programma start om 10.00 uur (zaal open om 9.30 uur) en duurt tot 16.30 uur. De dag wordt afgesloten met een borrel.

Deelname aan de Genootschapsdag is gratis, aanmelden kan tot 1 februari via http://genootschapsdag.nhgl.nl.

Meest gelezen

Gemeenteberichten