Lezing over Maasheggen met expert Marius Grutters

© Marius Grutters.

Boxmeer -

Steunpunt Landschapsbeheer Limburg organiseert samen met Stichting Landschapsbeheer Boxmeer donderdag 23 februari een gratis lezing over De Maasheggen.

De Maasheggen, net over de grens met Noord-Brabant, is het oudste cultuurlandschap in Nederland. In dit gebied worden de kleine landbouwpercelen al eeuwen afgebakend door vlechtheggen van vooral meidoorn en sleedoorn. Deze doornstruiken worden diagonaal tussen andere struiken gevlochten, waardoor er een zeer dichte heg ontstaat. Het gebied heeft in 2018 de status UNESCO Biosfeer ontvangen.

Expert

Vlechtheggen-expert Marius Grutters neemt deelnemers mee door de geschiedenis, het beheer én de toekomst van vlechtheggen in Nederland. In de weekenden na de lezing worden workshops en oefendagen georganiseerd om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen.

Prikkeldraad

Met de opkomst van prikkeldraad is er de afgelopen eeuw in Nederland duizenden kilometers aan hagen en heggen verloren gegaan. Door het verdwijnen van deze unieke landschapselementen verdwijnt ook een stukje cultuur; vlechtheggen en hagen geven immers vorm aan het landschap dat al honderden jaren in stand word gehouden.

Ook de natuur heeft veel baat bij dit herstel, want voor veel soorten is de heg en de haag een compleet leefgebied. Grote aantallen vogels, zoogdieren en insecten maken gebruik van de heggen als schuilplaats, nestplaats of om voedsel te verzamelen. Het beheren van vlechtheggen is echter maat- en handwerk. Geen tien meter heg is hetzelfde, door variatie in hoogte, dikte van stammen en de afstand tussen stammen is het telkens zaak goed naar de heg te kijken en het beheer aan te passen op de omstandigheden. Gaat dit goed, dan ontstaat er een zeer dichte, ondoordringbare vlechtheg.

Opgeven kan gratis via www.limburgs-landschap.nl/maasheggen

Meest gelezen

Bergen

Gemeenteberichten