Samenwerking zorginstellingen moet zorg voor kwetsbare ouderen met gebroken heup optimaliseren

© Getty Images

Heerlen -

Om de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren slaan Zuyderland MC, Sevagram, Cicero en Meander slaan de handen ineen.

redactie

Jaarlijks belanden ongeveer 800 patiënten met een gebroken heup op de Spoedeisende Hulp van Zuyderland. Een aanzienlijk deel van deze patiënten betreft een groep kwetsbare ouderen.

„Door samen te werken creëren Zuyderland, Sevagram, Cicero en Meander een zorgpad op maat, waarbij de beste zorg voor deze patiëntengroep centraal staat”, aldus Geerten van Riet, klinisch geriater in Zuyderland Medisch Centrum.

Zorgpad op maat

Om de kwetsbare oudere met een gebroken heup zo goed mogelijk te leren kennen, wordt in het zorgproces vroegtijdig een zorgprofessional van de afdeling ouderengeneeskunde (geriatrie) betrokken. „Hierdoor ontstaat er sneller een zo compleet mogelijk beeld en worden zo veel mogelijk complicaties voorkomen. Ook de overgang naar de zorginstelling of geriatrisch revalidatiecentrum verloopt hierdoor soepeler.”

Goede begeleiding

Bij een gebroken heup is het belangrijk om na de operatie snel te mobiliseren. Passende begeleiding is hierin cruciaal. „We weten uit ervaring dat dit van grote invloed is op het herstel van een patiënt. Daarom hebben wij als samenwerkende zorgorganisaties afgesproken dat oudere patiënten met een gebroken heup, indien nodig, drie dagen na hun operatie doorgaan naar een zorginstelling voor een intensief en op maat hersteltraject. Dit gebeurt zeven dagen per week en iedere patiënt doorloopt hetzelfde, meest optimale programma.”

Zuyderland, Sevagram, Cicero en Meander voeren meerdere keren per jaar overleg om het zorgproces te evalueren en verder te verbeteren.

Meest gelezen

Gemeenteberichten