Dorpsraad Ell op zoek naar notulist

© Getty Images/iStockphoto

Ell -

De dorpsraad van Ell is op zoek naar een notulist. Het gaat om een vrijwillige functie tijdens de elf vergaderingen.

Het bestuur van de dorpsraad vergadert tien keer per jaar en daarnaast is er jaarlijkse zogeheten Algemene Openbare vergadering. Deze vergaderingen zijn steeds in de avonduren. De secretaris zorgt voor de agenda en alle in- en uitgaande post.

De besproken vergaderpunten worden beknopt en duidelijk vastgelegd zodat voor eenieder in korte tijd is na te lezen wat er in de vergadering is besproken. Naast een kort samenvattend verslag wordt er door de notulist ook een actielijst opgesteld.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met secretaris Theo van den Berkmortel, per e-mail of telefonisch via 06-13967605. De voorkeur gaat uit naar iemand die in Ell woont.

Meest gelezen

Gemeenteberichten