Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Meer samenwerking en hulp voor inwoners met schulden

Ondertekening convenant door bewindvoerders, Kredietbank Limburg en gemeenten.© Monique Voncken.

De gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul, bewindvoerders en Kredietbank Limburg hebben een convenant ondertekend. Hierin staan afspraken om inwoners die onder bewind staan door problematische schulden zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen.

Aangeboden door gemeente Gulpen-Wittem

In het convenant staan deze afspraken:• We bieden de meest passende hulp en ondersteuning aan en doen dat precies lang genoeg. We werken samen toe naar uitstroom uit het beschermingsbewind.• We bieden een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De betrokken partijen staan continue met elkaar in contact over de efficiëntie en effectiviteit van de geboden dienstverlening.• We zorgen voor een snellere toestroom naar een schuldsaneringstraject en de bijbehorende ondersteuning. We stimuleren daarbij bepaald gedrag en vaardigheden, zoals het vergroten van de financiële redzaamheid van inwoners met (een risico op) financiële problematiek.• We werken aan het voorkómen van financieel misbruik.

Uit de schulden komen én blijvenHet doel van de samenwerking is dat álle betrokken partijen ernaar streven om elke inwoner met schulden zo goed mogelijk te ondersteunen om uit de schulden te komen én te blijven. De partijen willen graag nog meer met elkaar samenwerken en meer gebruik maken van elkaars professionele kennis en expertise.

“Zo zorgen we ervoor dat iedere inwoner met schulden passende hulp krijgt”, legt wethouder Frans Derksen (Sociaal Domein, gemeente Gulpen-Witttem) namens de samenwerkende gemeenten uit. “Het uitgangspunt is en blijft voor gemeenten dat inwoners zelf regie hebben op dit terrein. Bewindvoering is daarom primair of bij voorkeur een tijdelijk vangnet, om op termijn terug te veren naar financiële zelfstandigheid of redzaamheid.”

Wethouders Frans Derksen ondertekende het convenant namens Gulpen-Wittem.© Monique Voncken.

Rechtbank Maastricht neemt niet deel aan het convenant, maar is wel een samenwerkingspartner. De rechtbank kan mensen doorverwijzen naar bewindvoerders die die het convenant ondertekend hebben.


De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger

Meer van Gemeente Gulpen-Wittem

Meest gelezen